طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantity of demand به فارسی quantity of demand یعنی چه

quantity of demand


بازرگانى : مقدار تقاضا

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها