طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantity of labor به فارسی quantity of labor یعنی چه

quantity of labor


بازرگانى : مقدار کار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها