طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantity of leisure به فارسی quantity of leisure یعنی چه

quantity of leisure


مقدار فراغت
بازرگانى : مقدار ساعات بيکارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها