طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantity of money به فارسی quantity of money یعنی چه

quantity of money


بازرگانى : مقدار پول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها