طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quartern به فارسی quartern یعنی چه

quartern


نان بوزن چهار پوند(رطل)،يک چهارم پوند،يک چهارم پينت ،يک گيل)gill(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها