طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quasi convex function به فارسی quasi convex function یعنی چه

quasi convex function


تابع شبه محدب
بازرگانى : تابع نيمه محدب

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها