طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quasi convex به فارسی quasi convex یعنی چه

quasi convex


شبه محدب
بازرگانى : نيمه محدب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها