معنی و ترجمه کلمه quasi predicate به فارسی quasi predicate یعنی چه

quasi predicate


شبه مسند،فعل غيرمسندى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها