معنی و ترجمه کلمه quasi private به فارسی quasi private یعنی چه

quasi private


شبه خصوصى
بازرگانى : نيمه خصوصى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها