طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quasi-intentional homocide به فارسی quasi-intentional homocide یعنی چه

quasi-intentional homocide


قانون ـ فقه : قتل شبه عمد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها