طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quest به فارسی quest یعنی چه

quest


تلاش ،جويش ،طلب ،بازجويى ،تحقيق ،جستجو کردن
قانون ـ فقه : تحقيق و رسيدگى
روانشناسى : جستجو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها