طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quick action به فارسی quick action یعنی چه

quick action


عمل انى ماسوره
علوم نظامى : عمل ضربتى انى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها