طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quick-sighted به فارسی quick-sighted یعنی چه

quick-sighted


تيزبين ،زيرک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها