طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quickie به فارسی quickie یعنی چه

quickie


)quicky(چيزيکه بسرعت انجام شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها