طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quicky به فارسی quicky یعنی چه

quicky


)quickie(چيزيکه بسرعت انجام شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها