طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quicquid plantatur solo , solo cedit به فارسی quicquid plantatur solo , solo cedit یعنی چه

quicquid plantatur solo , solo cedit


قانون ـ فقه : منضمات و نمائات زمين متعلق به ان است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها