طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quiescsnce or -cency به فارسی quiescsnce or -cency یعنی چه

quiescsnce or -cency


بيحرکتى ،بى جنبشى ،خاموشى ،سکون ،جزم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها