طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quiet به فارسی quiet یعنی چه

quiet


)quieten(خموش ،ارامش ،سکون ،رفاه ،ساکن ،خاموش ،بيصدا،ارام کردن ،تسکين دادن ،ساکت کردن
علوم مهندسى : ارام کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها