طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quietism به فارسی quietism یعنی چه

quietism


ارامش گرايى ،فرقه متصوفه اهل سکوت ،تسليم ،سکوت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها