معنی و ترجمه کلمه quietly به فارسی quietly یعنی چه

quietly


اهسته ،بيصداآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها