معنی و ترجمه کلمه quietly به فارسی quietly یعنی چه

quietly


اهسته ،بيصدا


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها