معنی و ترجمه کلمه quietly به فارسی quietly یعنی چه

quietly


اهسته ،بيصدا


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها