معنی و ترجمه کلمه quietly به فارسی quietly یعنی چه

quietly


اهسته ،بيصدا


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها