طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quietness به فارسی quietness یعنی چه

quietness


)=repose( )quietude(ارامش ،سکون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها