طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quill به فارسی quill یعنی چه

quill


پر بلند بال پرنده ،ساقه تو خالى پر،تيغ جوجه تيغى ،قلم پر،چين دادن ،پر کندن از
علوم مهندسى : محور مجوف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها