طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quin cunx به فارسی quin cunx یعنی چه

quin cunx


پنج چيزکه ترتيب انهامانندترتيب خالهاى برگ پنج درگنجفه باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها