طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quinquepartite به فارسی quinquepartite یعنی چه

quinquepartite


پنجگانه ،پنج تايى ،پنج جزئى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها