طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quintuplicate به فارسی quintuplicate یعنی چه

quintuplicate


پنج برابر کردن ،پنجمين واحد،خامس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها