طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quisling به فارسی quisling یعنی چه

quisling


حاکم دست نشانده اجنبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها