طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quoin به فارسی quoin یعنی چه

quoin


سنگ زاويه ،اجر نبش ،کنج ،سنگ نبش گذاشتن ،گوه ،گوشه
معمارى : سوک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها