طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه r (multiple correlation coefficient) به فارسی r (multiple correlation coefficient) یعنی چه

r (multiple correlation coefficient)


روانشناسى : ضريب همبستگى چند متغيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها