طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه r به فارسی r یعنی چه

r


Request،حرف ' ر 'هيجدهمين حرف الفباى انگليسى
کامپيوتر : Register

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها