طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raceme به فارسی raceme یعنی چه

raceme


(گ.ش ).خوشه ،گل اذين خوشه اى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها