طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه racemize به فارسی racemize یعنی چه

racemize


(ش ).بصورت بلورهاى خوشه اى در اوردن ،با اسيد راسميک ترکيب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها