طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه racquet به فارسی racquet یعنی چه

racquet


راکت تنيس ،جارو جنجال ،سر وصدا،صداى غير متجانس ،عياشى و خوشگذرانى ،مهمانى پر هياهو) racket(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها