طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radar ranging به فارسی radar ranging یعنی چه

radar ranging


علوم مهندسى : ميدان رادار
علوم نظامى : تنظيم تير به وسيله رادار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها