طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radar scan به فارسی radar scan یعنی چه

radar scan


مراقبت بوسيله رادار
علوم نظامى : تجسس بوسيله رادار ميدان مراقبت رادار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها