طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radar screen به فارسی radar screen یعنی چه

radar screen


صفحه تصوير رادار
علوم دريايى : radar display syn : plain position indicator )PPI(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها