طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radial flow turbine به فارسی radial flow turbine یعنی چه

radial flow turbine


علوم مهندسى : توربين با جريان شعاعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها