معنی و ترجمه کلمه radial load به فارسی radial load یعنی چه

radial load


علوم مهندسى : بار عرضى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها