طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radiancy به فارسی radiancy یعنی چه

radiancy


)radiance(شيد،تابندگى ،تشعشع ،درخشندگى ،پرتو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها