طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radiant flux به فارسی radiant flux یعنی چه

radiant flux


درجه نشر و تراوش نيروى موجى
الکترونيک : شاره تابان
علوم هوايى : شار تابشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها