معنی و ترجمه کلمه radiation pattern به فارسی radiation pattern یعنی چه

radiation pattern


الکترونيک : الگوى تابش

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها