طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radio countermeasures به فارسی radio countermeasures یعنی چه

radio countermeasures


علوم نظامى : اقدامات ضد فرستنده هاى دشمن پيشگيريهاى ضد پخش راديويى دشمن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها