طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radioisotope به فارسی radioisotope یعنی چه

radioisotope


راديو اکتيو،ايزوتوپ پرتو افشان
شيمى : ايزوتوپ پرتوزا
علوم هوايى : راديو ايزوتوپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها