طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radiology به فارسی radiology یعنی چه

radiology


پرتوشناسى( راديولوژى)،پرتوشناسى ،راديولوژى
معمارى : پرتوشناسى
شيمى : پرتو شناسى
روانشناسى : پرتوشناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها