طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radish به فارسی radish یعنی چه

radish


(گ.ش ).تربچه ،برگ يا علف تربچه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها