طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radius of curvature به فارسی radius of curvature یعنی چه

radius of curvature


شعاع انحناء،شعاع خم
معمارى : شعاع انحناء
ورزش : شعاع خميدگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها