طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radojet به فارسی radojet یعنی چه

radojet


رادوجت
علوم نظامى : وسيله تخليه هوا با فشار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها