طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ragtag به فارسی ragtag یعنی چه

ragtag


توده طبقات پست ،اجامر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها