طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raise to a higher power به فارسی raise to a higher power یعنی چه

raise to a higher power


علوم مهندسى : افزايش دادن نما

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها