طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raj به فارسی raj یعنی چه

raj


(هندوستان )سلطنت ،حکومت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها