طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raking out of a joint به فارسی raking out of a joint یعنی چه

raking out of a joint


تهى کردن درزها،درز اره شده ،درز گشايى
معمارى : درز خراشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها